Điểm thi đua tuần 8 năm học 2016-2017

Điểm thi đua tuần 8 năm học 2016-2017

Buổi sáng-Khối 11, 12 Buổi chiều-Khối 10 Buổi sáng-Khối 11, 12 Buổi chiều-Khối 10

Thời khóa biểu từ tuần 09 HK1, 2016-2017, thực hiện từ 17/10/2016

Thời khóa biểu từ tuần 09 HK1, 2016-2017, thực hiện từ 17/10/2016

Thời khóa biểu từ tuần 09 HK1, 2016-2017, thực hiện từ 17/10/2016

Đề và đáp án kiểm tra 45 phút chương I giải tích 12 năm học 2016 – 2017

Đề và đáp án kiểm tra 45 phút chương I giải tích 12 năm học 2016 – 2017

Đề và đáp án kiểm tra 45 phút chương I giải tích 12 năm học 2016 – 2017

Kế hoạch lao động tuần 09 năm học 2016-2017

Kế hoạch lao động tuần 09 năm học 2016-2017

Kế hoạch dọn vệ sinh trường tuần 9 – khối 10

Nghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

Nghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

Nghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

10 phụ nữ tiêu biểu năm học 2015-2016

10 phụ nữ tiêu biểu năm học 2015-2016

10 phụ nữ tiêu biểu năm học 2015-2016

Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút chương I giải tích 12

Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút chương I giải tích 12

Cấu trúc đề kiểm tra 45 phút chương I giải tích 12

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề “Văn hóa giao thông”  dành cho học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề “Văn hóa giao thông” dành cho học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề “Văn hóa giao thông” dành cho học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điểm thi đua tuần 7 năm học 2016-2017

Điểm thi đua tuần 7 năm học 2016-2017

Buổi sáng-Khối 11, 12 Buổi chiều-Khối 10 Buổi sáng-Khối 11, 12 Buổi chiều-Khối 10  Bảng vinh danh Học sinh giỏi Quốc gia

Bảng vinh danh Học sinh giỏi Quốc gia

Bảng vinh danh Học sinh giỏi Quốc gia

Các bài viết khác của Lời ngỏ

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 có 5 bài thi

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 có 5 bài thi

5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổng hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổng hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Các bài viết khác của Tin giáo dục

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 có 5 bài thi

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 có 5 bài thi

5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổng hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổng hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Các bài viết khác của Thi THPT Quốc gia

Nhập địa chỉ email của bạn: