Thông báo cập nhật thông tin chính sách học sinh để báo cáo Sở GD&ĐT năm học 2016-2017

Thông báo cập nhật thông tin chính sách học sinh để báo cáo Sở GD&ĐT năm học 2016-2017

Thời gian cập nhật: Hạn cuối ngày 29/9/2016. (Mong quý thầy cô cập nhật thông tin đúng tiến độ để không mất quyền lợi của các em học sinh)

Công văn hướng dẫn Tổ chức cuộc thi E-learning lần thứ 4 năm học 2016 – 2017

Công văn hướng dẫn Tổ chức cuộc thi E-learning lần thứ 4 năm học 2016 – 2017

Công văn hướng dẫn Tổ chức cuộc thi E-learning lần thứ 4 năm học 2016 – 2017

Điểm thi đua tuần 5 năm học 2016-2017

Điểm thi đua tuần 5 năm học 2016-2017

Buổi sáng – Khối 11, 12 Buổi chiều – Khối 10 Buổi sáng – Khối 11, 12 Buổi chiều – Khối 10

Thời khóa biểu từ tuần 06 HK1, 2016-2017, thực hiện từ 26/09/2016

Thời khóa biểu từ tuần 06 HK1, 2016-2017, thực hiện từ 26/09/2016

Thời khóa biểu từ tuần 06 HK1, 2016-2017, thực hiện từ 26/09/2016

Chế độ thanh toán phép hè

[Tổ Toán – Tin] Phân công dạy thay tuần 05 năm học 2016-2017

[Tổ Toán – Tin] Phân công dạy thay tuần 05 năm học 2016-2017

Dạy thay cho thầy Nguyễn Đức Khanh.
Lý do: Tập huấn phần mềm KĐCLGDTHPT (theo CV số 1305/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT)

Một vài hình ảnh Đại hội Đoàn trường năm học 2016-2017

Một vài hình ảnh Đại hội Đoàn trường năm học 2016-2017

Một vài hình ảnh Đại hội Đoàn trường năm học 2016-2017

Điểm thi đua tuần 4 năm học 2016-2017

Điểm thi đua tuần 4 năm học 2016-2017

Buổi sáng – Khối 11, 12 Buổi chiều – Khối 10 Buổi sáng – Khối 11, 12 Buổi chiều – Khối 10 xls”]Bảng vinh danh Học sinh giỏi Quốc gia

Bảng vinh danh Học sinh giỏi Quốc gia

Bảng vinh danh Học sinh giỏi Quốc gia

Các bài viết khác của Lời ngỏ

Thông báo cập nhật thông tin chính sách học sinh để báo cáo Sở GD&ĐT năm học 2016-2017

Thông báo cập nhật thông tin chính sách học sinh để báo cáo Sở GD&ĐT năm học 2016-2017

Thời gian cập nhật: Hạn cuối ngày 29/9/2016. (Mong quý thầy cô cập nhật thông tin đúng tiến độ để không mất quyền lợi của các em học sinh)

Các bài viết khác của Tin nhà trường

Nhập địa chỉ email của bạn: