Lễ tổng kết năm học 2014 – 2015

Lễ tổng kết năm học 2014 – 2015

Lễ tổng kết năm học 2014 – 2015

Danh sách xếp loại CB, GV, CNV của Ban thi đua năm học 2014-2015 (đính chính)

Danh sách xếp loại CB, GV, CNV của Ban thi đua năm học 2014-2015 (đính chính)

Danh sách xếp loại CB, GV, CNV của Ban thi đua năm học 2014-2015

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Kết quả chấm Sáng kiến kinh nghiệm cấp Sở năm học 2014-2015

Bảng tổng hợp thành tích giáo viên và học sinh năm học 2014-2015 (dự kiến)

Bảng tổng hợp thành tích giáo viên và học sinh năm học 2014-2015 (dự kiến)

Bảng tổng hợp thành tích giáo viên và học sinh năm học 2014-2015 (dự kiến)

Hướng dẫn chạy SchoolAssist Pro (các ứng dụng Silverlight) trên Google Chrome

Hướng dẫn chạy SchoolAssist Pro (các ứng dụng Silverlight) trên Google Chrome

Hướng dẫn chạy SchoolAssist Pro (các ứng dụng Silverlight) trên Google Chrome

Thông báo về chương trình “Học kỳ quân đội” năm 2015

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Ngô Gia Tự                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../2015/TB-NGT                                                                          Eakar, ngày 13 tháng 5 năm 2015                                                                                      THÔNG BÁO Thực hiện công văn số 460 […]

Kế hoạch lao động cuối năm học 2014 – 2015

Kế hoạch lao động cuối năm học 2014 – 2015

Kế hoạch công tác tuần 36 năm học 2014-2015

Kế hoạch công tác tuần 36 năm học 2014-2015

Kế hoạch công tác tuần 36 năm học 2014-2015

Đề, đáp án toán học kỳ 2, năm học 2014 – 2015

Đề, đáp án toán học kỳ 2

Thông báo việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4, năm 2015

Thông báo việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4, năm 201515 sai lầm thường gặp khi làm bài thi môn Toán

15 sai lầm thường gặp khi làm bài thi môn Toán

Thạc sĩ Nguyễn Sơn Hà – giáo viên trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội – cho biết: Để không bị mất điểm môn Toán kì thi ĐH, học sinh cần chú ý:

Các bài viết khác của Kinh nghiệm học tập

Nhập địa chỉ email của bạn: