Trang chủ » Tin tức - Kế hoạch » Tuyển sinh lớp 10 THPT

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2012-2013

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2012-2013

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2012-2013

Thông báo danh sách trúng tuyển, rút hồ sơ, thủ tục phúc khảo, nộp học bạ THCS của thí sinh thi vào 10 năm học 2012-2013

Thông báo danh sách trúng tuyển, rút hồ sơ, thủ tục phúc khảo, nộp học bạ THCS của thí sinh thi vào 10 năm học 2012-2013

Thông báo danh sách trúng tuyển, rút hồ sơ, thủ tục phúc khảo, nộp học bạ THCS của thí sinh thi vào 10 năm học 2012-2013

Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013

Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013

Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013

Công bố môn thi thứ 3 kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Công bố môn thi thứ 3 kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2012-2013: Các trường THPT tổ chức thi tuyển sinh gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn (thời gian 120 phút, thi theo hình thức tự luận) và Ngoại ngữ (thời gian 60 phút, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan)

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2011-2012

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2011-2012

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2011-2012

Thông báo danh sách trúng tuyển vào lớp 10, kế hoạch trả hồ sơ, phúc khảo thi vào 10 năm học 2011-2012

Thông báo danh sách trúng tuyển vào lớp 10, kế hoạch trả hồ sơ, phúc khảo thi vào 10 năm học 2011-2012

1. Học sinh dân tộc tại chỗ (Êđê, Gia Rai, Mơ Nông, Xê Đăng): 16.00 điểm
2. Dân tộc Kinh và các dân tộc còn lại: 23.50 điểm
3. Có danh sách trúng tuyển kèm theo (niêm yết tại bảng thông báo của nhà trường và trang Web http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn)
4. Lưu ý: Những học sinh có danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự đúng 7h30’ ngày 18 tháng 07 năm 2011 về tại trường Ngô Gia Tự để được phổ biến kế hoạch.

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ngô Gia Tự năm học 2011-2012

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ngô Gia Tự năm học 2011-2012

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ngô Gia Tự năm học 2011-2012

Thông báo về kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012 của trường THPT Ngô Gia Tự

Thông báo về kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012 của trường THPT Ngô Gia Tự

Trường THPT Ngô Gia Tự thông báo về kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 đến các trường THCS, phụ huynh và học sinh một số nội dung như sau:

Quyết định chọn môn thứ 3 thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2011-2012

Quyết định chọn môn thứ 3 thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2011-2012

Quyết định chọn môn thứ 3 thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2011-2012
Thi môn: Văn, Toán, Ngoại ngữ.

Thông báo trúng tuyển vào 10 năm học 2010-2011

Thông báo trúng tuyển vào 10 năm học 2010-2011

1. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2010-2011: 23 ĐIỂM

2.THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO: TRƯỚC NGÀY 25/7/2010

Nhập địa chỉ email của bạn: