Danh sách giáo viên tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2008-2013

Danh sách giáo viên tiêu biểuTải về file này: (DS-GV-Tieu-bieu-08-13.pdf, 241KB)

Trường chúng ta vinh dự có cô Nguyễn Thị Hạnh cũng đạt danh hiệu này, xin chúc mừng cô !