Danh sách giáo viên tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2008-2013

Trường chúng ta vinh dự có cô Nguyễn Thị Hạnh cũng đạt danh hiệu này, xin chúc mừng cô !