Trang chủ HSG cấp tỉnh Kết quả thi Học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2011-2012

Kết quả thi Học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2011-2012

3
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12-THPT

NĂM HỌC 2011-2012

STTMÔN THIHỌ TÊNNGÀY SINHLỚPĐIỂMGIẢIDỰ THI LẬP ĐỘI TUYỂNGIÁO VIÊN DẠY
1T.Anh 12Đoàn Minh Thuận3/16/19941210.00BAĐào Công Vinh
2T.Anh 12Nguyễn Lê Hoài Vi7/1/19941208.50KKĐào Công Vinh
3T.Anh 12Trần Thị Phương Thảo9/9/19951107.50Đào Công Vinh
4T.Anh 12Bùi Thị Thùy Dung11/6/19941206.50Đào Công Vinh
5T.Anh 12Nguyễn Thị Mai Trang7/11/19941206.50Đào Công Vinh
6T.Anh 12Hoàng Thị Ngọc Thủy6/10/19941205.50Đào Công Vinh
7Địa 12Trần Thị Thùy Linh1/25/19941211.00KKNguyễn Thị Duyên
8Địa 12Nguyễn Văn Quang7/11/19941210.50KKNguyễn Thị Duyên
9Địa 12Nguyễn Thị Loan5/5/19941210.00Nguyễn Thị Duyên
10Hóa 12Huỳnh Tấn Bình4/11/19941211.00BAxNguyễn Thị Hạnh
11Hóa 12Trần Thị Liễu Chi6/5/19941211.00BAxNguyễn Thị Hạnh
12Hóa 12Hoàng Nữ Tường Vi9/18/19941207.75KKNguyễn Thị Hạnh
13Hóa 12Hồ Việt Tín3/14/19941204.50Nguyễn Thị Hạnh
14Lý 12Lê Thị Thương Thương3/6/19941210.00BAPhạm Quang Cảnh
15Lý 12Bùi Minh Bình11/28/19941208.00KKPhạm Quang Cảnh
16Sử 12Nguyễn Ngọc Anh6/9/19941215.50NHÌxNiê Cường
17Sử 12Phạm Thanh Thúy A’i4/23/19941206.50Niê Cường
18Sinh 12Hồng Văn Công3/29/19941211.75BABùi Thị Kim Nhung
19Sinh 12Phạm Thị Thanh Hương10/10/19941211.00BABùi Thị Kim Nhung
20Sinh 12Phạm Thị Tuyết Nhung3/22/19941210.50BABùi Thị Kim Nhung
21Sinh 12Trần Văn Thương5/10/19941210.00KKBùi Thị Kim Nhung
22Sinh 12Nguyễn Thị Thanh Bình9/1/19941209.50KKBùi Thị Kim Nhung
23Toán 12Trần Tố Tâm1/1/19941211.75BANguyễn Thị Hát
24Toán 12Phạm Văn Giáp6/3/19941208.75KKNguyễn Thị Hát
25Toán 12Hoàng Huy7/30/19941208.00KKNguyễn Thị Hát
26Toán 12Đỗ Đức Thịnh5/25/19941202.50Nguyễn Thị Hát
27Văn 12Phạm Thị Hiền9/6/19941215.00NHẤTxNguyễn Thị Tăng
28Văn 12Ngô Thị Ngọc12/3/19941213.00NHÌxNguyễn Thị Tăng
29Văn 12Trương Thị Thu Thảo1/3/19941212.00BANguyễn Thị Tăng
30Văn 12Đặng Thị Kim Ngân3/23/19941210.00KKNguyễn Thị Tăng
31Văn 12Trần Hoàng Ánh11/8/19941205.00Nguyễn Thị Tăng

Danh sách này có 31 học sinh. Dự thi đạt giải 22/31 học sinh (tỉ lệ: 70,97%).

Lưu ý: Giáo viên bồi dưỡng và Học sinh giỏi trong danh sách dự thi lập đội tuyển chuẩn bị tốt cho kỳ thi chọn vào đội tuyển QG.

Eakar, ngày 16 tháng 11 năm 2011

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Toán