Trang chủ Tin nhà trường Lịch thi, danh sách coi thi và chấm thi nghề phổ thông...

Lịch thi, danh sách coi thi và chấm thi nghề phổ thông năm 2013

3
HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG

TRUNG TÂM GDTX EA KAR

______________

Số 45/2013/CV-NPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 19 tháng 9 năm 2013

KÍNH GỬI:         TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Thực hiện quyết định số 871/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/09/2013 quyết định thành lập hội đồng thi nghề phổ thông khóa thi ngày 29/09/2013 cho học sinh đã học nghề phổ thông tại Trung tâm GDTX Eakar.
Hội đồng thi nghề phổ thông Trung tâm GDTX Eakar phân công giáo viên trường THPT Ngô Gia Tự  làm nhiệm vụ coi thi và chấm thi như sau:

1. Thời gian:

– 13h30′ ngày 28/09/2013 giám thị có mặt tại điểm thi trường THPT Ngô Gia Tự để họp hội đồng thi.
– 6h30′ ngày 29/09/2013 giám thị có mặt tại điểm thi trường THPT Ngô Gia Tự nhiệm vụ coi thi, học sinh dự thi có mặt tại điểm thi trường THPT Ngô Gia Tự để thi môn lý thuyết làm vườn.
–  Bắt đầu từ 13h30′ ngày 29 tháng 09 năm 2013, tổ chức thi môn thực hành làm vườn.

2. Danh sách lãnh đạo và giáo viên coi thi tại trường THPT Ngô Gia Tự

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Phụ trách

Ghi chú

1

Nguyễn Thị ToánTHPT Ngô Gia TựP.Hiệu trưởngPhó CTHĐ

2

Nguyễn Đức KhanhTHPT Ngô Gia TựGiáo viênThư ký

3

Hoàng Thị ThuTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

4

Đào Công VinhTHPT Ngô Gia TựTT. CM

Giám thị

5

Trình Thị Ngọc ThảoTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

6

Mai Thanh ThắngTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

7

Hồ Thị HiệpTHPT Ngô Gia TựGiáo viênGiám thị

8

Bùi Thị  LiênTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

9

Trương Thị Mỹ ChâuTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

10

Nguyễn Thị ThúyTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

11

Nguyễn Thị DuyênTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

12

Huỳnh Võ Thị AnhTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

13

Trịnh Văn ĐườngTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

14

Phạm Vinh TạoTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

15

Nguyễn Thị LốiTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

16

Lê Quyết ThắngTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

17

Lương Xuân ThiệnTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

18

Trần Ngọc DũngTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

19

Nguyễn Thanh PhongTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

20

Hoàng Văn SâmTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

21

Nguyễn Khoa PhápTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

22

Trần Thị Thu PhươngTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

23

Võ Minh  NgoanTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

24

Mai Ngọc ThảoTHPT Ngô Gia TựP. TT CM

Giám thị

25

Bùi Thị Kim NhungTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

26

Vũ Thị Bích LiênTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

27

Đào Xuân DũngTHPT Ngô Gia TựP. TT CM

Giám thị

28

Nguyễn Minh ChâuTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

29

H’Dzoelly NiêTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

30

Hoàng Thị Kim OanhTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

31

Đỗ Thị HạnhTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

32

Nguyễn Thị Anh NgọcTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

33

Tạ Thị ToànTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

34

Niê CườngTHPT Ngô Gia TựP. TT CM

Giám thị

35

Ngọ Thị HiềnTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

36

Lý Thanh TìnhTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

37

Phạm Văn ThắngTHPT Ngô Gia TựTT. CM

Giám thị

38

Đào Thị Thanh HàTHPT Ngô Gia TựP. TT CM

Giám thị

39

Phan Xuân ThànhTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

40

Nguyễn Thị Châu ThànhTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

41

Lê Văn SơnTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

42

Phạm Quốc MạnhTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

43

Nguyễn Thị YếnTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

44

Võ Thị Phương LanTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

45

Vi Văn TảiTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

46

Phan Thị Thu HiềnTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

47

Lê Thị Kim UyênTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

48

Phạm Vũ Kim PhongTHPT Ngô Gia TựGiáo viênGiám thị

49

Nguyễn Thị Lan AnhTHPT Ngô Gia TựTT. CM

Giám thị

50

Bùi Thị Hồng HạnhTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

51

Lê Thị Kim AnhTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

52

Phan Thị LiênTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

53

Nguyễn Thị HàTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

54

Đinh Thị HằngTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

55

Nguyễn Thị TăngTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

56

Nguyễn Thanh  TuấnTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

57

Văn Thị Dạ ChâuTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

58

Trần Quốc  HùngTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

59

Lê Huy HùngTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

60

Nguyễn Đình KinhTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

61

Phạm Thị ThươngTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

62

Nguyễn Ngọc QuíTHPT Ngô Gia TựGiáo viên

Giám thị

 

3. Danh sách giáo viên coi và chấm thi thực hành làm vườn tại trường THPT Ngô Gia Tự

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Coi thi tại

1

Vũ Thị Bích Liên

THPT Ngô Gia Tự

THPT Ngô Gia Tự

2

Nguyễn Minh Châu

THPT Ngô Gia Tự

THPT Ngô Gia Tự

3

Đỗ Thị Hạnh

THPT Ngô Gia Tự

THPT Ngô Gia Tự

4

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

THPT Ngô Gia Tự

THPT Ngô Gia Tự

 

4. Danh sách chấm thi Làm vườn tại Trung tâm GDTX Eakar

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

1

Vũ Thị Bích Liên

THPT Ngô Gia Tự

2

Nguyễn Minh Châu

THPT Ngô Gia Tự

3

Đỗ Thị Hạnh

THPT Ngô Gia Tự

4

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

THPT Ngô Gia Tự

 

Trung tâm GDTX Ea Kar đề nghị  nhà trường tạo điều kiện để giáo viên hoàn thành nhiệm vụ.

                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(đã ký)

 

                                                                                                Đoàn Ngọc Bách