Trang chủ Tin Công đoàn Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Tổ trưởng các Tổ...

Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Tổ trưởng các Tổ công đoàn

51

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC ĐĂK LĂK

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Sô: 09/2011/QĐCĐ-NGT

Ea kar, ngày 30 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

V/v Công nhận Tổ trưởng tổ công đoàn

– Căn cứ Điều 31 Chương V Điều lệ công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ biên bản đại hội công đoàn các tổ và biên bản Hội nghị Ban chấp hành ngày 24/09/2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận các đồng chí đảm nhiệm chức vụ Tổ trưởng các Tổ công đoàn như sau:

STTHọ và tênChức vụGhi chú
1Nguyễn Thanh DũngTổ trưởng CĐ – Toán tin
2Phạm Thị ThươngTổ trưởng CĐ – Ngữ văn
3Mai Thanh ThắngTổ trưởng CĐ – Ngoại ngữ
4Phạm Quang CảnhTổ trưởng CĐ – Vật lí KTCN
5Nguyễn Thị HạnhTổ trưởng CĐ – Hóa học
6Nguyễn Hữu QuếTổ trưởng CĐ – Sử GDCD
7Bùi Thị Kim NhungTổ trưởng CĐ – Sinh KTCN
8Nguyễn Thị DuyênTổ trưởng CĐ – Địa
9Đào Thị Thanh HàTổ trưởng CĐ – GDTC
10Đoàn Thị Như NguyệtTổ trưởng tổ văn phòng

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng, Tổ phó thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều lệ hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Mọi chế độ và quyền hạn của các đồng chí có tên trên được thực hiện kể từ ngày 01/11/2011.

Nơi nhận:

– BT Chi bộ;

– BGH;

– Các tổ công đoàn trường;

– Lưu văn phòng.

T.M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng