Duyệt theo từ khóa ‘Dạy học tích hợp’

Hướng dẫn dự thi “Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2014-2015

Hướng dẫn dự thi “Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2014-2015

Công văn số 1075/SGDĐT-GDTrH, ngày 03 tháng 9 năm 2014 v/v Hướng dẫn dự thi “Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2014-2015

Kế hoạch cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2013-2014

Kế hoạch cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2013-2014

Kế hoạch cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2013-2014

Công văn 1468, 1469 Hướng dẫn cuộc thi sáng tạo KHKT và vận dụng kiến thức liên môn năm học 2012-2013

Công văn 1468, 1469 Hướng dẫn cuộc thi sáng tạo KHKT và vận dụng kiến thức liên môn năm học 2012-2013

Công văn 1468, 1469 Hướng dẫn cuộc thi sáng tạo KHKT và vận dụng kiến thức liên môn năm học 2012-2013

Nhập địa chỉ email của bạn: