Trang chủ 2010 Tháng Tám

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2010

LÀM SAO NGHE ĐƯỢC TIẾNG ANH (phần 2)

- NGHE BẰNG TAI - Khi tôi bảo rằng chúng ta gặp trở ngại khi học ngoại ngữ vì thông minh và có nhiều kinh...

LÀM SAO NGHE ĐƯỢC TIẾNG ANH (Phần 1)

LÀM SAO NGHE ĐƯỢC TIẾNG ANH (và nói chung: MỘT NGOẠI NGỮ)Một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta khi học một ngoại ngữ ấy là chúng ta quá… thông minh và có quá nhiều kinh nghiệm.Quá thông minh: vì mình không thể nào chấp nhận nghe một câu mà mình không hiểu: cần phải hiểu một câu nói gì trước khi nghe tiếp câu thứ hai, nếu không thì mình không buồn nghe tiếp.

Thời khóa biểu tuần 01 học kỳ 1 năm học 2010-2011, áp dụng từ...

Thời khóa biểu tuần 01 học kỳ 1 năm học 2010-2011, áp dụng từ 23/8/2010

Các trình biên dịch Pascal

PASCAL là ngôn ngữ lập trình bậc cao do Niklaus Wirth, giáo sư trường đại học kĩ thuật Zurich (Thụy Sĩ) phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình Algol năm 1970 đề xuất với tên Pascal để kỉ niệm nhà toán học và triết học nổi tiếng Blaise Pascal (người Pháp).

Kết quả thi lại, rèn luyện hè năm học 2009-2010

Kết quả thi lại, rèn luyện hè năm học 2009-2010

Thông báo thi lại năm học 2009-2010

NHỮNG HỌC SINH LỚP 10&11 NĂM HỌC 2009-2010 CÓ DANH SÁCH THI LẠI, NGÀY 04/08/2010 GẶP THẦY NGUYỄN TIẾN DŨNG ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN THI LẠI.