Trang chủ 2011 Tháng Tám

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2011

Kết quả thi lại năm học 2010-2011

Kết quả thi lại năm học 2010-2011

Thông báo về lịch tập trung học sinh tháng 8 năm 2011

1/ Đúng 7h30’ ngày 15 tháng 8 năm 2011 học sinh toàn trường (cả ba khối 10, 11 và 12) tập trung về trường để xem danh sách lớp học, nhận phòng học và nghe thầy cô giáo chủ nhiệm phổ biến kế hoạch