Trang chủ 2012 Tháng Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra sáng ngày 02/03/2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra sáng 6h45' thứ 6 ngày 02/03/2012

Lịch công tác tuần 27 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 27 HK II năm học 2011-2012 Từ ngày 27/02/2012 đến ngày 04/03 năm 2012 Lớp trực : Sáng 11T11; Chiều 10T4

Kết quả thi chọn HSG giải toán trên máy tính cầm tay năm học...

Kết quả thi chọn HSG giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 26 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 26 HK II năm học 2011-2012 Từ ngày 20/02/2012 đến ngày 26/02 năm 2012 Lớp trực : Sáng 11T10; Chiều 10T3

Những điểm mới trong tuyển sinh ĐH, CĐ 2012

Việc bổ sung khối thi A1 gồm ba môn Toán, Lý, Tiếng Anh được sự nhất trí cao của các trường ĐH. Khối thi mới bên cạnh khối A cho một số ngành có nhu cầu tuyển sinh sẽ giúp mở rộng đối tượng dự thi, nhất là ở các chuyên ngành đào tạo cần tiếng Anh.

Lịch công tác tuần 25 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 25 HK II năm học 2011-2012 Từ ngày 13/02/2012 đến ngày 19/02 năm 2012 Lớp trực : Sáng 11T9; Chiều 10T1

Lịch công tác tuần 24 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 24 HK II năm học 2011-2012 Từ ngày 06/02/2012 đến ngày 12/02 năm 2012 Lớp trực : Sáng 11T8; Chiều 11T14

Thời khóa biểu từ tuần 24 HK2, 2011-2012, Thực hiện từ 06/02/2012

Thời khóa biểu từ tuần 24 HK2, 2011-2012, Thực hiện từ 06/02/2012

Lịch thu tiền học phí, ôn tập học kỳ 2 năm học 2011-2012

Lịch thu tiền học phí, ôn tập học kỳ 2 năm học 2011-2012