Trang chủ 2012 Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2012

Thông báo (lần 3) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp...

Thông báo (lần thứ 3) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

Thông báo V/v nhận hồ sơ đăng ký thi TN THPT khóa thi ngày...

Từ ngày 27/04/2012 đến hết ngày 07/05/2012, thí sinh trực tiếp đến nộp hồ sơ tại trường (phòng Văn thư) để được hướng dẫn. Mọi chậm trễ nhà trường không chịu trách nhiệm.

Tốt nghiệp THPT 2012: Mọi TS đều có quyền xin phúc khảo bài thi

Tốt nghiệp THPT 2012: Mọi TS đều có quyền xin phúc khảo bài thi

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ II năm học 2011-2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 35 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 35 HK II năm học 2011-2012 Từ ngày 23/04/2012 đến ngày 29/04 năm 2012 Lớp trực : Sáng 12T8; Chiều 10T12

Thông báo (lần 2) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp...

Thông báo (lần 2) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 34 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 34 HK II năm học 2011-2012 Từ ngày 16/04/2012 đến ngày 22/04 năm 2012 Lớp trực : Sáng 12T7; Chiều 10T11

Thông báo về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học...

Thông báo về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

Thời khóa biểu từ tuần 34 HK2, 2011-2012, Thực hiện từ 16/04/2012

Thời khóa biểu từ tuần 34 HK2, 2011-2012, Thực hiện từ 16/04/2012