Trang chủ 2012 Tháng Năm

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2012

Thông báo về việc cấp sách giáo khoa, vở viết cho học sinh năm...

Thông báo về việc cấp sách giáo khoa, vở viết cho học sinh năm học 2012-2013

Thông tư 10 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2012

Thông tư 10 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2012

Công bố môn thi thứ 3 kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm...

Trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2012-2013: Các trường THPT tổ chức thi tuyển sinh gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn (thời gian 120 phút, thi theo hình thức tự luận) và Ngoại ngữ (thời gian 60 phút, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan)

Thông báo về việc tham gia đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh...

Thông báo về việc tham gia đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh (học kỳ 2, 2011-2012)

Lịch công tác tuần 37 và 38 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 37 và 38 HK II năm học 2011-2012 Lớp trực : Sáng 12C2,12C3; Chiều 10T14,11T12

Lịch công tác tuần 36 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 36 HK II năm học 2011-2012 Từ ngày 30/04/2012 đến ngày 06/05 năm 2012 Lớp trực : Sáng 12C1; Chiều 10T13