Trang chủ 2012 Tháng Tám

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2012

Thời khóa biểu từ tuần 03 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 03/09/2012

Thời khóa biểu từ tuần 03 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 03/09/2012

Thời khóa biểu từ tuần 02 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 28/08/2012

Thời khóa biểu từ tuần 02 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 28/08/2012

Lịch công tác tuần 02 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 02 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 27/8 đến ngày 02/9/ 2012. Lớp trực: 11T2, 10T2

Lịch công tác tuần 01 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 01 HK I năm học 2012-2013

Đắk Lắk có 22 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong kỳ...

Đắk Lắk có 22 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2012

Thời khóa biểu từ tuần 01 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 20/08/2012

Thời khóa biểu từ tuần 01 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 20/08/2012

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô...

Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2012-2013

Dự thảo kế hoạch công tác tháng 8 năm 2012

Dự thảo kế hoạch công tác tháng 8 năm 2012 Thứ 7 ngày 11/8/2012: Thi lại, chấm thi Thứ 4 ngày 15/8/2012: Tựu trường