Trang chủ 2012 Tháng Chín

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2012

Lịch công tác tuần 7 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 7 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2012. Lớp trực: 11T7, 10T7

Lịch công tác tuần 6 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 6 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9/2012. Lớp trực: 11T6, 10T6

Thời khóa biểu từ tuần 06 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 24/09/2012

Thời khóa biểu từ tuần 06 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 24/09/2012

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định dạy thêm, học thêm

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy chế dạy thêm, học thêm

Công văn 1121/SGDĐT- GDTrH V/v quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm

Công văn 1121/SGDĐT- GDTrH V/v quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm

Thông báo về việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm năm học...

Thông báo về việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 5 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 5 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 17/9 đến ngày 22/9/ 2012. Lớp trực: 11T5, 10T5

Thời khóa biểu từ tuần 05 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 17/09/2012

Thời khóa biểu từ tuần 05 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 17/09/2012

Công văn số 1109/SGDĐT-GDTrH, Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn THCS, THPT năm...

Công văn số 1109/SGDĐT-GDTrH, Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn THCS, THPT năm học 2012-2013