Trang chủ 2012 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2012

Lịch công tác tuần 11 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 11 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2012. Lớp trực: 11T11, 10T11

Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2013

Danh sách các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2013

Thời khóa biểu từ tuần 11 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 29/10/2012

Thời khóa biểu từ tuần 11 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 29/10/2012

Lịch công tác tuần 10 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 10 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2012. Lớp trực: 11T10, 10T10

Thời khóa biểu từ tuần 10 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 22/10/2012

Thời khóa biểu từ tuần 10 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 22/10/2012

Lịch công tác tuần 9 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 9 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2012. Lớp trực: 11T9, 10T9

Thời khóa biểu từ tuần 09 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 15/10/2012

Thời khóa biểu từ tuần 09 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 15/10/2012

Danh sách giáo viên được thanh tra cụm năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên được thanh tra cụm năm học 2012-2013 Thời gian: thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 2012

Lịch công tác tuần 8 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 8 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2012. Lớp trực: 11T8, 10T8