Trang chủ 2013 Tháng Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2013

Phân công dạy thay đ/c: Trần Quốc Hùng tuần 23, học kỳ 2, năm...

Phân công dạy thay tuần 23, học kỳ 2, năm học 2012 - 2013

Đề, đáp án kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 11, năm học...

Đề, đáp án kiểm tra học kỳ 1 môn toán 11, năm học 2012 - 2013

Kế hoạch kiểm tra môn toán học kỳ 2 năm học 2012 – 2013

Kế hoạch kiểm tra môn toán học kỳ 2 năm học 2012 - 2013

Kế hoạch dạy thay đ/c: Nguyễn Thanh Tuấn và đ/c: Văn Thị Dạ Châu...

Kế hoạch dạy thay đ/c: Nguyễn Thanh Tuấn và đ/c: Văn Thị Dạ Châu tuần 22, hk2, 2012-2013

Thời khóa biểu từ tuần 04 HK2, 2012-2013, thực hiện từ 28/01/2013

Thời khóa biểu từ tuần 04 HK2, 2012-2013, thực hiện từ 28/01/2013

Thời khóa biểu từ tuần 03 HK2, 2012-2013, thực hiện từ 21/01/2013

Thời khóa biểu từ tuần 03 HK2, 2012-2013, thực hiện từ 21/01/2013

Hướng dẫn viết, đánh giá SKKN từ năm 2013 đến năm 2016

Hướng dẫn viết, đánh giá SKKN từ năm 2013 đến năm 2016

Công văn 1468, 1469 Hướng dẫn cuộc thi sáng tạo KHKT và vận dụng...

Công văn 1468, 1469 Hướng dẫn cuộc thi sáng tạo KHKT và vận dụng kiến thức liên môn năm học 2012-2013

Thời khóa biểu từ tuần 02 HK2, 2012-2013, thực hiện từ 14/01/2013

Thời khóa biểu từ tuần 02 HK2, 2012-2013, thực hiện từ 14/01/2013 Thay đổi thời gian biểu, áp dụng từ 14/01/2013 Thay đổi sơ đồ phòng học ôn tập