Trang chủ 2013 Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2013

Lịch kiểm tra và danh sách coi kiểm tra học kỳ 2, HK 2,...

Lịch kiểm tra và danh sách coi kiểm tra học kỳ 2, HK 2, 2012-2013

Lịch công tác tuần 33, 34 HK II năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 33, 34 HK II năm học 2012-2013 Lịch thi khối 12 đề Sở

Thời khóa biểu từ tuần 33 HK2, 2012-2013, thực hiện từ 22/04/2013

Thời khóa biểu từ tuần 33 HK2, 2012-2013, thực hiện từ 22/04/2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 32 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 32 năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 32 HK II năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 32 HK II năm học 2012-2013

Phân công dạy thay đ/c: Nguyễn Đức Khanh, tuần 32 và 33 năm học...

Phân công dạy thay đ/c: Nguyễn Đức Khanh, tuần 32 và 33

Dữ liệu Đại học, Cao đẳng 2013 đã nhập máy

Dữ liệu Đại học, Cao đẳng 2013 đã nhập máy Các em kiểm dò thông tin. Ghi lại Số phiếu, thông tin nhập máy chưa chính xác và gặp cô Hiền (phòng văn thư) trước 16h ngày 15/4/2013 để chỉnh sửa thông tin.