Trang chủ 2013 Tháng Tám

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2013

Phát âm tiếng Anh: Những âm các bạn gặp trở ngại

Phát âm tiếng Anh: Những âm các bạn gặp trở ngại

Lịch công tác tuần 02 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 02 HK1 năm học 2013-2014 Những công việc trọng tâm:- Làm tốt công tác vệ sinh trường lớp ; - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học ; - Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tổ Ngoại Ngữ – Phân phối chương trình Tiếng Anh 12

Tổ Ngoại Ngữ - Phân phối chương trình Tiếng Anh 12

Tổ Ngoại Ngữ – Phân phối chương trình Tiếng Anh 11

Tổ Ngoại Ngữ - Phân phối chương trình Tiếng Anh 11

Tổ Ngoại Ngữ – Phân phối chương trình Tiếng Anh 10

Tổ Ngoại Ngữ - Phân phối chương trình Tiếng Anh 10

Hướng dẫn cài đặt TeamViewer cho người mới bắt đầu cần sự hỗ trợ...

TeamViewer - Phần mềm điều khiển máy tính từ xa, được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, thường là dùng đễ hỗ trợ khắc phục sự cố trên máy tính của đối tác từ xa.

Thời khóa biểu từ tuần 02 HK1, 2013-2014, thực hiện từ 26/08/2013

Thời khóa biểu từ tuần 02 HK1, 2013-2014, thực hiện từ 26/08/2013