Trang chủ 2013 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2013

[tổ Ngoại ngữ] Phân công dạy thay tuần 11, HK1, 2013-2014

[tổ Ngoại ngữ] Phân công dạy thay tuần 11, HK1, 2013-2014. Phân công dạy thay cho đ/c Mai Thanh Thắng và Lê Văn Trung

TKB Giáo viên được thanh tra cụm 3 vào ngày 09/11/2013

TKB Giáo viên được thanh tra cụm 3 vào ngày 09/11/2013

Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014

Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014 Điều kiện dự thi, lịch thi, biểu mẫu đăng kí thi...

Lịch công tác tuần 11 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 11 HK1 năm học 2013-2014 Từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/ 2013. Lớp trực: 11T11, 10T11

Thời khóa biểu từ tuần 11 HK1, 2013-2014, thực hiện từ 28/10/2013

Thời khóa biểu từ tuần 11 HK1, 2013-2014, thực hiện từ 28/10/2013 TKB Giáo viên được thanh tra

Kế hoạch kiểm tra môn Toán năm học 2013 – 2014

Số cột điểm và thời gian kiểm tra môn toán

Lịch công tác tuần 10 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 10 HK1 năm học 2013-2014 Từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/ 2013. Lớp trực: 11T10, 10T10

Thời khóa biểu từ tuần 10 HK1, 2013-2014, thực hiện từ 21/10/2013

Thời khóa biểu từ tuần 10 HK1, 2013-2014, thực hiện từ 21/10/2013