Trang chủ 2013 Tháng Mười Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2013

Thời khóa biểu từ tuần 16 HK1, 2013-2014, thực hiện từ 02/12/2013

Thời khóa biểu từ tuần 16 HK1, 2013-2014, thực hiện từ 02/12/2013

Một số đề ôn thi học sinh giỏi toán 12

25 đề ôn thi học sinh giỏi toán 12(có đáp án) của tỉnh Thanh Hóa

Kế hoạch chuyên môn tháng 12 và lịch kiểm tra học kỳ 1 năm...

Kế hoạch chuyên môn tháng 12 và lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2013 - 2014

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch thi Giáo viên giỏi dạy...

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kế hoạch thi Giáo viên giỏi dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2013 - 2014

Lịch công tác tuần 15 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 15 HK1 năm học 2013-2014 Từ ngày 25/11 đến ngày 01/12/ 2013. Lớp trực: 11T2, 10T15

Lịch công tác tuần 14 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 14 HK1 năm học 2013-2014 Từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/ 2013. Lớp trực: 11T1, 10T14

Danh sách giáo viên tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh...

Danh sách giáo viên tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2008-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 năm học 2013-2014

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 năm học 2013-2014 Kiểm tra Tiếng Anh 12 (đề Sở), Tiết 5, sáng thứ 5 ngày 14/11/2013