Trang chủ 2013 Tháng Mười Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2013

Lịch công tác tuần 20 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 20 HK2 năm học 2013-2014 Từ ngày 06/01 đến ngày 12/01/2014. Lớp trực: 11T7, 10T5

Lịch công tác tuần từ 30/12/2013 đến 05/01/2014, HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần từ 30/12/2013 đến 05/01/2014, HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 19 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 19 HK1 năm học 2013-2014 Từ ngày 23/12 đến ngày 29/12/2013. Lớp trực: 11T6, 10T4

Danh sách học sinh khối 10, khối 11 kiểm tra học kỳ 1 năm...

Danh sách học sinh khối 10, khối 11 kiểm tra học kỳ 1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 18 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 18 HK1 năm học 2013-2014 Từ ngày 16/12 đến ngày 22/12/2013. Lớp trực: 11T5, 10T3

Danh sách giáo viên được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra Học kỳ...

Danh sách giáo viên được cử làm nhiệm vụ coi kiểm tra Học kỳ 1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 17 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 17 HK1 năm học 2013-2014 Từ ngày 09/12 đến ngày 15/12/2013. Lớp trực: 11T4, 10T2

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra HK1, 2013 – 2014

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra HK1, 2013 - 2014

Kế hoạch chuyên môn tháng 12 – 2013 (có sự điều chỉnh)

Kế hoạch chuyên môn tháng 12 - 2013 (có sự điều chỉnh)