Trang chủ 2014 Tháng Sáu

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2014

Thông báo nhận giấy báo dự thi ĐH, CĐ năm 2014

Thông báo nhận giấy báo dự thi ĐH, CĐ năm 2014

Kết quả tốt nghiệp THPT năm 2014

Kết quả tốt nghiệp THPT năm 2014 Ghi chú: Học sinh nhận Giấy chứng nhận Kết quả tốt nghiệp THPT 2014 (tạm thời) vào ngày 20/6/2014 tại phòng văn thư.

Thông báo về nâng lương định kỳ và nâng phụ cấp thâm niên tháng...

Thông báo về nâng lương định kỳ và nâng phụ cấp thâm niên tháng 6 năm 2014 Thời gian nộp quyết định nâng lương, hồ sơ phụ cấp thâm niên từ ngày 10/6/2014 đến ngày 18/6/2014, nộp về phòng tài vụ.