Trang chủ 2014 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2014

Điểm thi đua tuần 10, HK1, 2014 – 2015

Điểm thi đua tuần 10, HK1, 2014 – 2015

Lịch công tác tuần 11 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 11 HK1 năm học 2014-2015

Điều lệ hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường năm học 2014-2015

Điều lệ hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp trường năm học 2014-2015

Thông báo về việc sử dụng sổ điểm điện tử SMAS

Thông báo về việc sử dụng sổ điểm điện tử SMAS

Lịch công tác tuần 10 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 10 HK1 năm học 2014-2015

Điểm thi đua tuần 09, HK1, 2014 – 2015

Điểm thi đua tuần 09, HK1, 2014 – 2015

Một vài hình ảnh hoạt động cắm hoa tươi chào mừng ngày thành lập...

Một vài hình ảnh hoạt động cắm hoa tươi chào mừng ngày thành lập Hội LHPNVN 20-10 (ngày 19/10/2014)

Thời khóa biểu từ tuần 10 HK1, 2014-2015, thực hiện từ 20/10/2014

Thời khóa biểu từ tuần 10 HK1, 2014-2015, thực hiện từ 20/10/2014

[Tổ Ngoại Ngữ] Phân công dạy thay tuần 9, HK1 2014 – 2015

[Tổ Ngoại Ngữ] Phân công dạy thay tuần 9, HK1 2014 - 2015

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 9, HK1 2014-2015 (ngày 17-10-2014)

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 9, HK1 2014-2015 (ngày 17-10-2014)