Trang chủ 2014 Tháng Mười Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2014

Thời khóa biểu từ tuần 16 HK1, 2014-2015, thực hiện từ 01/12/2014

Thời khóa biểu từ tuần 16 HK1, 2014-2015, thực hiện từ 01/12/2014

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 15, HK1, 2014-2015 (ngày...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tập trung tuần 15, HK1, 2014-2015 (ngày 28-11-2014)

Điểm thi đua tuần 14, HK1, 2014 – 2015

Điểm thi đua tuần 14, HK1, 2014 – 2015

Lịch công tác tuần 15 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 15 HK1 năm học 2014-2015

Bộ câu hỏi trắc nghiệm phần thi “Trò chơi vận động tìm hiểu Pháp...

Bộ câu hỏi trắc nghiệm phần thi “Trò chơi vận động tìm hiểu Pháp Luật” Hội thi học sinh giỏi môn GDCD và PBGDPL năm 2014

Điểm thi đua tuần 13, HK1, 2014 – 2015

Điểm thi đua tuần 13, HK1, 2014 – 2015

Lịch công tác tuần 14 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 14 HK1 năm học 2014-2015

Thời khóa biểu từ tuần 14 HK1, 2014-2015, thực hiện từ 17/11/2014

Thời khóa biểu từ tuần 14 HK1, 2014-2015, thực hiện từ 17/11/2014

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK1 2014-2015

Số điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu của các môn học, HK1 2014-2015

[Tổ – Toán Tin học] Phân công dạy thay tuần 13, HK1 2014-2015

[Tổ - Toán Tin học] Phân công dạy thay tuần 13, HK1 2014-2015 Phân công dạy thay đồng chí Hoàng Trọng Lập