Trang chủ 2017 Tháng Tám

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2017

Kế hoạch lao động tuần 03, năm học 2017 – 2018

Lao động chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Bộ cài đặt Phần mềm Ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi...

Link tải phần mềm:  https://drive.google.com/file/d/0B8wvnhs4Cn3GRjJuV3czdWNZR3M/view?usp=sharing&resourcekey=0-6S0erBSuGk24RgE85wWScA CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM SMART TESTRa đề thi- Hỗ trợ Nhà trường và giáo viên ra đề thi một...

Thời khóa biểu từ tuần 02 HK1, 2017-2018, thực hiện từ 28/08/2017

Thời khóa biểu từ tuần 02 HK1, 2017-2018, thực hiện từ 28/08/2017Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào...

[Tổ Toán – Tin] Phân công dạy thay tuần 01, 2017-2018

Phân công dạy thay tuần 01, 2017-2018 của tổ Toán - Tin

Kế hoạch lao động tuần 01, năm học 2017 – 2018

Kế hoạch lao động tuần 01, năm học 2017 - 2018

Lịch quét sân trường học kỳ 1, năm học 2017 – 2018

Lịch quét sân trường học kỳ 1, năm học 2017 - 2018