Trang chủ 2017 Tháng Mười Hai 17

Lưu trữ hàng ngày: 17/12/2017

Danh sách, số báo danh, phòng kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018

Các em cũng có thể xem điểm thi tập trung tại trang xem điểm của nhà trường: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/