Trang chủ 2018 Tháng Hai 10

Lưu trữ hàng ngày: 10/02/2018

Lễ đón bằng công nhận trường THPT Ngô Gia Tự đạt chuẩn quốc gia

Theo quyết định số 3648/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2017, của UBND tỉnh Đắk Lắk, trường THPT Ngô Gia Tự đã đạt các...