Trang chủ 2018 Tháng Sáu

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2018

Giới thiệu khen thưởng cá nhân nhiều lần hiến máu tình nguyện

Thầy cô nào đã hiến máu tình nguyện từ 10 lần trở lên trong giai đoạn 2008 - 2018 thì báo về cho thầy...

Thông báo nhận Giấy báo dự thi kỳ thi THPT QG 2018

Đối tượng nhận giấy báo dự thi: Thí sinh đăng ký dự thi tại trường THPT Ngô Gia Tự.Thời gian nhận: Sáng thứ 4 ngày 06/6/2018.Nơi nhận: Phòng văn thư nhà trường.