Trang chủ 2018 Tháng Sáu 5

Lưu trữ hàng ngày: 05/06/2018

Thông báo nhận Giấy báo dự thi kỳ thi THPT QG 2018

Đối tượng nhận giấy báo dự thi: Thí sinh đăng ký dự thi tại trường THPT Ngô Gia Tự. Thời gian nhận: Sáng thứ 4 ngày 06/6/2018. Nơi nhận: Phòng văn thư nhà trường.