Trang chủ 2018 Tháng Tám

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2018

Thời khóa biểu từ tuần 01 HK1, 2018-2019, thực hiện từ 20/08/2018

Thời khóa biểu từ tuần 01 HK1, 2018-2019, thực hiện từ 20/08/2018 Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em vào...

Tài liệu Định hướng giáo dục STEM trong trường Trung học

Link tài liệu:  https://drive.google.com/file/d/1iZJbwWMS4NUBonuNxtOgvsWqXpSPnGWM/view?usp=sharing Tổng quan về giáo dục STEM STEM là viết tắt của các từ Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và...