Trang chủ 2018 Tháng Chín

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2018

Kế hoạch lao động tuần 6, học kỳ I, năm học 2018 – 2019.

Kế hoạch lao động của khối 10 và hai lớp 11A1, 11A3, tuần 06 học kỳ I, năm học 2018 - 2019.

Thời khóa biểu từ tuần 06 HK1, 2018-2019, thực hiện từ ngày 24/09/2018

Thời khóa biểu từ tuần 06 HK1, 2018-2019, thực hiện từ ngày 24/09/2018Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô và các em...

Lao động cộng sản lần 2, năm học 2018 – 2019 (Khối 11)

Lao động cộng sản lần 2. Thời gian: 7h sáng ngày 22/9/2018. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Danh sách thí sinh (kèm số báo danh, phòng thi) dự thi lập đội...

Lưu ý: Học sinh Kiểm tra thông tin đăng ký dự thi, nếu có sai sót, thông báo cho cô Phạm Thị Dinh để điều chỉnh.

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2018 – 2019

Tải tài liệu: + BIỂU MẪU+ QUY CHẾ THI+ HƯỚNG DẪN CỦA SỞ