Trang chủ 2018 Tháng Chín 20

Lưu trữ hàng ngày: 20/09/2018

Lao động cộng sản lần 2, năm học 2018 – 2019 (Khối 11)

Lao động cộng sản lần 2. Thời gian: 7h sáng ngày 22/9/2018. Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.