Trang chủ 2019 Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2019

Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 10 HK2 lần 4...

Các em học sinh xem lại bài làm ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1a4SSa7SN8LszJHGpMgmYTdL8UcSxnqWb?usp=sharingLưu ý:Tham khảo điểm kiểm tra tập trung tại link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem Các em học...

Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 11 HK2 lần 4...

 Các em học sinh xem lại bài làm ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1G6aDNzsppPau0iFakV86pAsavqFKs0Pq?usp=sharingLưu ý:Tham khảo điểm kiểm tra tập trung tại link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem Các em học...

Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 12 HK2 lần 3...

Các em học sinh xem lại bài làm ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1Lxq3ooyajxqkyvWKGE6zwxKRfSNtSSIQ?usp=sharingLưu ý:Tham khảo điểm kiểm tra tập trung tại link: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem Các em học...