Trang chủ 2019 Tháng Chín

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2019

Đề và đáp án Đại số 10 – Kiểm tra tuần 6 ngày 26/9/2019...

Các em học sinh có thể xem điểm tại: bảng tin, sổ điểm điện tử SMAS hoặc trang tra điểm của nhà trường https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/

Thông báo về cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và...

Ngày 24 tháng 9 năm 2019, trường nhận được công văn số 470/GDTĐ của Tổng biên tập báo Giáo dục và thời đại về...

Thời khóa biểu lần #6 thực hiện từ tuần 6 ngày 23/9/2019, HK1, 2019-2020

Thời khóa biểu lần #6 thực hiện từ tuần 6 ngày 23/09/2019, học kỳ 1, năm học 2019-2020Để xem Thời khóa biểu, mời quý...