Trang chủ 2019 Tháng Mười Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2019

Thời khóa biểu lần #11 thực hiện từ tuần 16 ngày 02/12/2019, HK1, 2019-2020

Thời khóa biểu lần #11 thực hiện từ tuần 16 ngày 02/12/2019, học kỳ 1, năm học 2019-2020Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Danh sách học sinh tham gia kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh...

1. Thời gian: thầy cô và học sinh có mặt tại trường trước 13h45phút, chiều thứ 7, ngày 30 tháng 11 năm 2019.2. Phòng...

Thông báo về cuộc thi “Viết và thuyết trình tuyên truyền An toàn giao...

Chú ý: Mỗi đơn vị lớp 10,11 nộp tối thiểu 4 bài hạn chót Thứ 6 ngày 06/12/2019. Thưởng 8 điểm/ 1 bài có chất lượng. Nộp...