Trang chủ 2020 Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2020

Tài khoản Teams mới và Khảo sát dạy học trực tuyến

1. Thầy cô tải về Tài khoản Teams mới (tên miền: ngt.edu.vn) của mình nhé. Thống nhất, từ ngày 20/4/2020, trường chúng ta sẽ...

[Hướng dẫn] Thiết lập Teams để giáo viên có toàn quyền khi dạy học

https://youtu.be/Gq8mNOZ-4YETóm tắt: Thầy cô phải lên lịch dạy, và bấm Tùy chọn cuộc họp trong lịch dạy, sau đó ở phần trình bày (của tùy...