Trang chủ 2020 Tháng Năm

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2020

Đề, đáp án và bài làm TOÁN – Thi thử tốt nghiệp lần 1...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1zzHfNohb0huhFB6IfQnEfCW-YcJVqp3x?usp=sharingXem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1KnG9bdsZER0hAzzINgvkK4Ce-s4iQTiJ?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Khoa học xã hội – Thi thử tốt...

 Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1bPNh0l9DkQ_PTViTCoQoXcKs4Oe-SRik?usp=sharingXem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/10i0QkLlNgOkPmzxw9EecxdqZBqxz4eJM?usp=sharingXem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1k7r91jn_WfapHUMlmowbB4p9kmnBC11V?usp=sharingXem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1NirJDSVc3GZzqN2AxuON16NJ39u6TarF?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Khoa học tự nhiên – Thi thử tốt...

Hướng dẫn giảiĐáp án 24 mã đềXem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1dMctK2wvpIfgYVyvpSie2ePKcVLy-oiO?usp=sharingXem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1ku7Ve6IKhXmns3bcrPcL3WwXmgu5ajUU?usp=sharingXem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1epHL5gB1H71jp6cyao1P-c3e_zwHKav4?usp=sharingXem bài làm tại link: https://drive.google.com/open?id=1NirJDSVc3GZzqN2AxuON16NJ39u6TarF

Đề, đáp án và bài làm Tiếng Anh 12 – Thi thử tốt nghiệp...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1xmiH_AxgfvfDVAFFae1yrTp2ni8AgQIY?usp=sharingXem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1_BgGZlkFL6rxkIKJ1jQXCQD7psVmczHq?usp=sharing

Đề, đáp án Vật lí 11 – Kiểm tra tuần 31 ngày 29/5/2020 năm...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1RFEXOaz3Vdtfi_evdUGpCc7HheP8bWe2?usp=sharing

Đề, đáp án Hóa học 11 – Kiểm tra tuần 31 ngày 29/5/2020 năm...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1YSUxrGdPl8SCrs7iCnK5L24ExECwoN42?usp=sharing

Đề, đáp án Vật lí 10 – Kiểm tra tuần 31 ngày 29/5/2020 năm...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gSqMkjDmp5_DHpPYdMi24nUmSN1Recn1?usp=sharing

Đề, đáp án Hóa học 10 – Kiểm tra tuần 31 ngày 29/5/2020 năm...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1XF_kx8Vf9jTTn0d4tR1GFc--2fZnPndl?usp=sharing