Trang chủ 2020 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2020

Thời khóa biểu lần #6 thực hiện từ tuần 09 ngày 02/11/2020, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #6 thực hiện từ tuần 9 ngày 02/11/2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Kêu gọi quyên góp quần áo, chăn, màn, tiền và các nhu yếu phẩm...

HUYỆN ĐOÀN EAKAR BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ *** Số: 01-CV/ĐTN ‘V/v quyên góp quần áo, chăn, màn, tiền và các nhu yếu phẩm khác ủng...

Thông báo về Kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I, năm 2020

(Nếu cần hỗ trợ, liên hệ trực tiếp thầy Nguyễn Thanh Dũng) 

Thời khóa biểu lần #5 thực hiện từ tuần 07 ngày 19/10/2020, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #5 thực hiện từ tuần 7 ngày 19/10/2020, học kỳ 1, năm học 2020-2021Để xem Thời khóa biểu, mời quý...