Trang chủ 2020 Tháng Mười Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Một 2020

Đề, đáp án Toán 12, Sinh 12, Địa lí 12 Kiểm tra giữa HK1...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1s04Rr2lHqp7esNq1Sme2zDwFydoCYnr_?usp=sharingXem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1HJV_F9YqIBlLRZmM5rHgfGi78j9mx7O_?usp=sharingXem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gfHoAY4vn2oRorCzHC9f23tv51Hhz_VA?usp=sharing

Đề, đáp án Tiếng Anh 12, GDCD 12 Kiểm tra giữa HK1 (tuần 10)...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/12ts_mQKTkUbf6gm0_IMxgJ7iLvtmmhtt?usp=sharingXem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1WeEMtLu4ea_ELAsMDpquvssxk9Uhp4N7?usp=sharing