Trang chủ 2021 Tháng Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2021

Tài liệu kỹ năng nghe Tiếng Anh

Các em truy cập các link bên dưới để tải về Tài liệu kỹ năng nghe Tiếng Anh.Tiếng Anh 10 (hệ 7 năm): https://drive.google.com/drive/folders/1IXqL0FRUoYSeRxTdQNmfc7Z_8xy8yUmv?usp=sharing Tiếng...

Thời khóa biểu lần #9 thực hiện từ tuần 23 ngày 22/02/2021, 2020-2021

Thời khóa biểu lần #9 thực hiện từ tuần 23 ngày 22/02/2021, học kỳ 2, năm học 2020-2021Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Phần mềm ra đề và chấm điểm trắc nghiệm Smart Test v20.02.17.2

  Phần mềm ra đề và chấm điểm trắc nghiệm Smart Test v20.02.17.2, thầy cô tải về theo link: https://drive.google.com/file/d/1C3mZ7OYLUZfhf0zAw89oJDzL08ieEFIc/view?usp=sharingTải về công cụ hỗ trợ chuyển...