Trang chủ 2021 Tháng Chín

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2021

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch...

Link tham gia cuộc thi: https://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn/Yêu cầu: 100% Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia cuộc thi.

Thông báo về Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện

Thực hiện Công văn số 1473/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 30/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc triển khai Thể lệ cuộc thi Thiết kế...

TKB dạy và học trực tuyến thực hiện từ ngày 27/09/2021, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến thực hiện từ ngày 27/09/2021, học kỳ 1, năm học 2021-2022Để xem Thời khóa biểu, mời quý...