Trang chủ 2021 Tháng Mười

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2021

TKB dạy và học trực tiếp thực hiện từ ngày 18/10/2021, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy và học trực tiếp thực hiện từ ngày 18/10/2021, học kỳ 1, năm học 2021-2022 Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh...

* Link dự thi tuần 3: https://bit.ly/thituan3 * Chủ đề: Luật giao thông đường bộ * Thời gian tham gia: Từ 00h00' ngày 15/10/2021 đến 23h59' ngày 21/10/2021 *...

Khảo sát sức khỏe của học sinh đầu năm

Khảo sát 3 thông tin sức khỏe học sinh đầu năm gồm 3 nội dung: 1) Chỉ số BMI (Body Mass Index) hay còn gọi là...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh...

* Link dự thi tuần 2: https://bitly.com.vn/gwh18u * Chủ đề: Luật thanh niên năm 2020 * Thời gian tham gia: Từ 00h00' ngày 08/10/2021 đến 23h59' ngày...

Thông báo: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên thanh...

* Link dự thi tuần 1: https://bit.ly/thituan1 * Chủ đề: Luật nghĩa vụ quân sự và Luật bình đẳng giới * Thời gian tham gia: Từ...