Trang chủ 2022 Tháng Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2022

TKB dạy và học trực tiếp thực hiện từ ngày 24/01/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy và học trực tiếp thực hiện từ ngày 24/01/2022, học kỳ 2, năm học 2021-2022Để xem Thời khóa biểu, mời quý...

Hướng dẫn xem điểm và phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 1...

THÔNG BÁO Hiện đã có kết quả kiểm tra tập trung cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022. Các em xem điểm trên trang tra điểm của nhà trường tại địa...