Trang chủ 2022 Tháng Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Hai 2022

[Cập nhật] Thời khóa biểu dạy học Online thực hiện từ ngày 28/02/2022, 2021-2022

Thời khóa biểu dạy học Online thực hiện từ ngày 28/02/2022, học kỳ 2, năm học 2021-2022Để xem Thời khóa biểu, mời quý thầy cô...

Danh sách thí sinh thi nghề phổ thông khóa thi ngày 27-02-2022

Ngày thi: Sáng chủ nhật ngày 27 . 02 . 20226h30': Khai mạc kỳ thi nghề phổ thông 7h15': Thí sinh vào phòng...

[406/QĐ-BGDĐT] Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Sổ tay đảm bảo an...