Trang chủ 2023 Tháng Ba

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2023

Thông báo: Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân...

Thực hiện kế hoạch số 21/KH-UBND và thông báo số 06/TB-UBND về việc Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân lần...

Thông báo: Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2023

Lưu ý: Mỗi đơn vị lớp nộp tối thiểu 01 video clip. Hạn chót ngày 15/5/2023 về địa chỉ email: doantruongthptngogiatudaklak@gmail.com* Hình thức- Tác phẩm dự...

Thông báo: Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh...

Thầy cô giáo và các em học sinh yêu thích khoa học, muốn thể hiện kỹ năng sáng tạo nếu có nhu cầu và hội đủ...

Thời khóa biểu lần 14 thực hiện từ ngày 27/03/2023, 2022-2023

Thời khóa biểu lần 14 thực hiện từ ngày 27/03/2023, năm học 2022-2022- Quý thầy cô và các em học sinh xem thời khóa biểu ở...

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa học kỳ...

  Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1QB9sBcAecgCT-zZA9xbabOEj01VFxeVl?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1QEAZ0HEviiDtGNEwuo2sCRVaEUhYePcz?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1WIVZ4Gw6uKghsu9oMiEyLqIDROQG5cSM?usp=sharing

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 Kiểm tra giữa học kỳ 2,...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1XZL10qh-XbG8y8hvH2sSMZtKBmoLUeTM?usp=sharing Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1Z2be5FWy7OPRAwww0oglPg3qT4yB9fde?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1eXs4pk1BBx4X0z3YheKHA6-FTHHyPtCR?usp=sharing  

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra giữa học kỳ 2, 2022-2023

 Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1_8GwCSofSVfFYFKVZLrLNr7CkoV0_Vwa?usp=sharing