Trang chủ 2023 Tháng Năm

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2023

Thư ngỏ về việc phát động Chương trình trao tặng sách giáo khoa

Thu nhận: - Sách giáo khoa, sách tham khảo,.... lớp 10 chương trình GDPT 2018.- Sách giáo khoa, sách tham khảo,... lớp 12 chương trình...

Lịch, DSHS tham gia thi thử Tốt nghiệp THPT lần 2 năm học 2022-2023

 Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ...

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023

Lưu ý: Học sinh xem điểm trên phần mềm Edu.One hoặc tại trang tra điểm: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/ 

Đề và đáp án Tiếng Anh 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1lnsX4pUknWgbE0f34HShWTxMB3KWfiLv?usp=sharing Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1nYcoDEwQiLgscwR9akaFkk2SWNEpeqLV?usp=sharing 

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra cuối học kỳ 2, 2022-2023

 Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1dU5tLcSM-qQ7GjfXlNipGjNqd7zjjUMb?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối học kỳ...

Xem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1PuyOvN2Fo8_6kCqQkfWQ5WuBdmLSObQo?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1Q-42QXZVxEUVz-vVxzaGBN3uOj6B9XT8?usp=sharingXem các mã đề ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1_GscnbSXfFDDQCDIjWRKToce_uXLR9Fe?usp=sharing