Trang chủ 2023 Tháng Tám

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2023

Kế hoạch lao động chuẩn bị năm học mới, 2023 – 2024

Ghi chú: Sau khi dãy nhà hiệu bộ hoàn thiện, các lớp 11C09, 11C10, 11C11, 11C12 sẽ học tại các phòng tầng 1 (dãy...

Lịch tựu trường, khai giảng và kế hoạch thời gian năm học 2023-2024

Trường THPT Ngô Gia Tự thông báo về kế hoạch thời gian năm học 2023-2024- Ngày tựu trường: Học sinh tựu trường lúc 8h00...

Đề và đáp án kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm học...

Học sinh xem điểm tại bảng tin nhà trường hoặc tại trang tra điểm: http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/

Danh sách học sinh dự kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm...

Ngày kiểm tra: 08 tháng 8 năm 2023Lịch kiểm tra: Buổi sáng Văn (90 phút), Tiếng Anh (60 phút); Buổi chiều: Toán (90 phút) Lưu...