Trang chủ 2024 Tháng Tư

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2024

Thông báo tuyển sinh ĐH, TC chính quy vào ngành Công an nhân dân...

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk về tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2024,...

DSHS khối 12 tham gia Thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2024

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ...