Trang chủ Tổ chức Danh sách cán bộ công chức tổ Văn phòng

Danh sách cán bộ công chức tổ Văn phòng

168

Danh sách cán bộ công chức tổ Văn phòng

STT Mã CB Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ CM Email
1 HT Trần Thanh Minh 1962 Hiệu trưởng ĐHSP Vật lý, Th.sĩ QLGD tranthanhminh@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
2 V12 Nguyễn Thị Toán 1967 Phó Hiệu trưởng Th.sĩ Ngữ Văn nttoan@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
3 A1 Phạm Thị Dinh 1976 Phó Hiệu trưởng ĐHSP Tiếng Anh ptdinh@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
4 Đoàn Thị Như Nguyệt 1978 TT Tổ VP, Kế toán TC kế toán dtnnguyet@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
5 Nguyễn Thị Châu 1958 Thủ quỹ
6 Nguyễn Huy Ngọc 1968 NV Bảo vệ
7 Nguyễn Thị Hà 1983 NV Thư viện CĐ QL Thư viện
8 Nguyễn Thị Hải Huyền 1985 NV Thiết bị TC QL Thiết bị