Trang chủ Tổ chuyên môn Tổ Tư vấn | Trao niềm tin nhận hạnh phúc

Tổ Tư vấn | Trao niềm tin nhận hạnh phúc

359

Th.S. Nguyễn Thanh Du

Tổ trưởng tổ tư vấn

GIỚI THIỆU CHUNG

Tổ tư vấn được thành lập từ ngày 01/01/2016. Đây là tổ ra đời khá muộn so với các tổ chuyên môn trong nhà trường. Hiện nay do yêu cầu nhiệm vụ, tổ được biên chế 8 thành viên với đủ các trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu thực tế.

CHỨC NĂNG

Tổ tư vấn là đơn vị tham mưu và giúp hiệu trưởng trong quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mặt công tác : công việc tuyển sinh đầu cấp; tư vấn tâm lý, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn sức khỏe sinh sản, tư vấn pháp luật… hoàn thiện hồ sơ cho học sinh khối 12 dự thi tốt, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT.

NHIỆM VỤ

Giúp BGH lập kế hoạch tuyển sinh đầu cấp và tư vấn phân ban, chọn ngành nghề trong tương lai ngay từ ngày đầu làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10

Lập kế hoạch hoạt động tư vấn tâm lý, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn sức khỏe sinh sản, tư vấn pháp luật, … tư vấn chọn ngành, nghề, trường khi tốt nghiệp lớp 12

Tư vấn du học trong nước và nước ngoài

Là cầu nối giữa phụ huynh học sinh với nhà trường

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Từ khi thành lập đến nay, tổ đều hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, THÀNH VIÊN TỔ TƯ VẤN

TT Hình Họ tên Dạy môn/ Chuyên môn Chức danh Số điện thoại/ Email Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thanh Du ThS. Văn học Việt Nam Tổ trưởng 0947984247

thanhdueakar@yahoo.com

– Phụ trách chung

– Tư vấn tâm lý, hướng nghiệp

2 Nguyễn Thị Ngọc Anh Sinh học Thành viên 0972974047

nguyenthingocanh.tnt@gmail.com

Tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên
3 Trần Ngọc Dũng Vật lí Thành viên 0982323208

dungngoc.tran@yahoo.com

Tư vấn tuyển sinh
4 Nguyễn Đức Khanh Tin học Thành viên 0986913419

ndkhanh52@gmail.com

Tư vấn tuyển sinh
5 Nguyễn Thị Thúy GDCD Thành viên 0352812357

thuynguyenthi135@gmail.com

Tư vấn pháp luật
6 Vũ Thị Hoài Thu Y sĩ đa khoa Thành viên 0972388679

vuthihoaithuktdn09@gmail.com

Tư vấn sức khỏe
7 Nguyễn Thị Hải Huyền NV Thiết bị Thành viên 0346626217

nguyenhuyenngt@gmail.com

Phụ trách hồ sơ, tài liệu
8 Nguyễn Thị Nhàn NV Văn thư Thành viên 0905011003

nhannt0208@gmail.com

Phụ trách biên bản

 

*****

 

Cập nhật ngày 20.11.2021